Stimuleer het gezonde debat in de klas met de educatieve dossiers

Een gezonde eigen mening stoelt op diepgaand inzicht. Daarom brengt Knack in de loop van het schooljaar een aantal educatieve dossiers uit. Daarin worden maatschappelijk relevante thema’s nauwgezet geanalyseerd en van commentaar voorzien. Alle abonnees krijgen deze dossiers gratis toegestuurd: het startschot voor een levendig debat in de klas!